قیمت نهایی : ریال
قیمت نهایی : ریال

کولیس

کولیس، قطر سنج، عمق سنج دستگاهی برای سنجش دو سر یک جسم است، که به کمک شاخک های کولیس فاصله بین دو قسمت از جسم را اندازه گیری کرد.

کوایس دارای انواع مختلف از نظر نوع سنجش (داخل سنج، خارج سنج، عمق سنج، قطر سنج و ارتفاع سنج) و به دو صورت کولیس آنالوگ و کولیس دیجیتال موجود می باشد.

 

 

در حال نمایش 9 نتیجه