قیمت نهایی : ریال
قیمت نهایی : ریال

ابعادی و نقشه برداری

کلیه تجهیزات ابعادی و نقشه برداری که برای سنجش ابعاد اعم از طول، عرض، ارتفاع و ضخامت اجسام به کار می رود.

این تجهیزات مانند متر، خط کش، دوربین ترازیاب، توتال استیشن، جی پی اس، کولیس و غیره… هستند.