قیمت نهایی : ریال
قیمت نهایی : ریال

گشتاور سنج

گشتاور حاصل نیروی وارد شده (نیرو در راستای محور چرخش) بر جسمی که باعث چرخش یا دوران آن می شود. گشتاور سنج یا ترکمتر وسیله ای برای اندازه گیری نیروی وارده در راستای محور جسم دوار است.

گشتاور سنج در صنعت برای سنجش گشتاور سیستم های چرخنده و دوار مانند موتور، گیربکس، پیچ، دریلو و … کاربرد دارد.

در حال نمایش 2 نتیجه