قیمت نهایی : ریال
قیمت نهایی : ریال

صداسنج، SLM تراز فشار صوتي لحظه اي را در يك موقعيت خاص بر حسب دسی بل نشان میدهد.
يك صوت سنج ساده (SLM) فقط صداي لحظه اي را اندازه گيري مي كند و براي محيط هاي كاري با تراز صداي يكنواخت مناسب مي باشد. اما در محيط هاي كاري با صداي ضربه اي و غير يكنواخت و دوره اي ، از صداسنج LQ دارجهت تعيين ميانگين تماس فردي با صدا در يك شيفت كاري استفاده میشود. صداسنج آنالیزوردار تراز صوت را در محدوده فرکانس های مختلف نشان میدهد که جهت تعيين روش هاي كنترل مهندسي به كار مي رود.

در حال نمایش 10 نتیجه