قیمت نهایی : ریال
قیمت نهایی : ریال

آنالیزور رنگ، RGBمتر، کالرمتر، رنگ سنج

دستگاهی الکتریکی برای اندازه‌گیری ترکیبات مختلف رنگی، تفاوت‌ و مختصات طیف‌های رنگی جهت استفاده درفضای رنگی CIE LAB می باشد. این فضا یک فضای رنگ سه بعدی است که موقعیت هررنگ دراین فضا با مختصات رنگی آن یعنی L*,a*,b*(مدل تائیدشده توسط کمیسیون بین المللی روشنائی نور CIE)به منظور توصیف رنگهای قابل مشاهده توسط چشم، تعیین می گردد. که درآن L*بیانگر روشنائی رنگ(بین 0تا100)، a* (قرمزی+،سبزی-)، b*(+زردی،-آبی)،بین -120تا+120می باشد.

درواقع دستگاهی جهت تعیین مختصات رنگ درفضاهای رنگیxyz، l*a*b*، RGB، SRGB و.. و اختلاف میان دو رنگ و موقعیت های آنها می باشد.

در حال نمایش 2 نتیجه