قیمت نهایی : ریال
قیمت نهایی : ریال

فشار سنج، بارومتر، مانومتر

بارومتر دیجیتال جهت نمایش و یا ثبت فشار محیط با واحد اندازه گیری HPA می باشد. ارتفاع از سطح دریا و چگالی (وزن هوا) دو پارامتر تاثیر گذار بر فشار بارومتری است، به طوری که با افزایش ارتفاع از سطح دریا، فشار کاهش یافته و با افزایش چگالی فشار افزایش می یابد.

نمایش 1–12 از 15 نتیجه