قیمت نهایی : ریال
قیمت نهایی : ریال

نیرو سنج، لودسل

نیرو سنج یا لودسل قابلیت اندازه گیری و نمایش مقدار نیرو بر حسب نیوتن و کیلوگرم و بر حسب پوند را نیز داراست. اندازه گیری نیرو به دو روش فشاری و کششی قابل اندازه گیری  می باشد.

در حال نمایش 2 نتیجه