قیمت نهایی : ریال
قیمت نهایی : ریال

صداسنج
يك صوت سنج ساده (SLM) فقط صداي لحظه اي را اندازه گيري مي كند و براي..

نورسنج
نورسنج یا لوکس متر میزان شدت روشنایی را اندازه گیری…

بادسنج
بادسنج, فلوسنج باد, سرعت سنج باد, دستگاهی حساس به نوسانات جریان هوا

سولارمتر
سولارپاورمتر, پیرانومتر, جهت اندازه گیری توان تشعشع انرژی خورشیدی…

ترمومتر
ترمومتر تماسی, دماسنج تماس:برخی دیگر ازاین ترمومترها پراب دار…

گوس متر
EMF مخففELECTRO MAGNETIG FIELD ميدان الکترو مغناطيسي مي باشد…

ترمورطوبت سنج
هیدرومتر ها در انواع نمایشگر,دیتالاگر,نمایشگر و دیتالاگر و به دو صورت …

دیتالاگر
دستگاهی جهت جمعآوری، ثبت و تحلیل دادههای حاصل از اندازهگیری مقادیر فیزیکی…

دورسنج
دورسنج, تاکومتر, وسیلهای جهت اندازهگیری سرعت دوران یک جسم متحرک…

گازسنج
co2متر میزان گاز دی اکسید کربن و coمتر میزان گاز منو اکسید کربن…

رطوبت سنج مواد
رطوبت سنج جامدات مانند چوب، بتن و دانه های خوراکی در این دسته…

فشارسنج و مانومتر
فشار سنج دیجیتال در دو نوع بارومتر برای اندازه گیری فشار محیط و نوع مانومتر…

غبارسنج، پارتیکل کانتر
پارتیکل کانتر یک شمارنده ذرات میکرومتری هوا می باشد …

ضخامت سنج
ضخامت سنج برای اندازه گیری قطر فلزات یا پوشش رنگ ولعاب روی …

نمایش 1–12 از 191 نتیجه