قیمت نهایی : ریال
قیمت نهایی : ریال

WBGT متر

wbgt متر یا استرس سنج گرمایی جهت تعیین شاخص استرس گرمایی در محیط های باز و بسته بکار میرود که از جمله موارد سختی زیان آور در محیط کار میباشد.wbgt پارامتری است که از اندازه گیری دمای تر, دمای خشک, دمای گویسان یا دمای تشعشعی و رطوبت بدست می آید.در بعضی از مدل ها مانند tes-1369b سرعت باد نیز در محاسبات wbgtمتر محاسبه میگردد که باعث افزایش دقت دستگاه استرس سنج حرارتی میگردد.

در حال نمایش 4 نتیجه