قیمت نهایی : ریال
قیمت نهایی : ریال

ارتعاش سنج، ویبرومتر

ارتعاش سنج، ویبرومتر قابلیت اندازه گیری شتاب، سرعت و جابجایی را دارد. با توجه بهنوع و محل استفاده در دو مدل پراپ سرخود و پراپ جدا موجود می باشند.

در حال نمایش 12 نتیجه