قیمت نهایی : ریال
قیمت نهایی : ریال

صوت سنج آنالیزوردار

در آناليز فركانسي صدا, تراز صوت در هر فركانس اندازه گيري مي شود. صداسنج آنالیزوردار جهت تعيين روش هاي كنترلي مهندسي بكار مي رود. در اين روش در محدوده فركانس شنوائي تراز صوت به dB (دسي بل) در هر فركانس اندازه گيري مي شود.

براي اندازه گيري صداي محيط كار نياز به آناليز اكتاوباند مي باشد، اكتاوباندها بوسيله فركانس مركزي شناخته مي شوند. محدوده فركانس هاي شنوائي تقريباً 20 تا 20000 هرتز مي باشد و به 11 اكتاوباند تقسيم مي شود. يك فيلتر اكتاوباوند جهت اندازه گيري تراز صدا به SLM وصل مي شود.

در حال نمایش 2 نتیجه