قیمت نهایی : ریال
قیمت نهایی : ریال

پمپ نمونه برداری

پمپ های نمونه برداری فردی به جهت بهره مندی از میزان مواجه فرد در محیط کاری با گرد و غبار و همچنین گازها و بخارهای سمی و خطرناک مورد استفاده قرار می گیرد.

پمپ های نمونه برداری فردی در مدل های مختلف دولوکس، استاندارد، مونیتورینگ و پمپ پیستونی موجود می باشد.

در حال نمایش 3 نتیجه