قیمت نهایی : ریال
قیمت نهایی : ریال

پارتیکل کانتر، دستگاه ذره شمار

دستگاهی است که برای اندازه گیری تعداد ذرات موجود در حجم معینی از هوا مورد استفاده قرار می گیرد. شمارشگر ذرات هوا حجم معینی از هوای مورد آزمایش را مکش کرده و پس از تجزیه آن، ذرات در ابعاد مختلف را تفکیک و شمارش می کند.

غبارسنج ها برای تعیین ریزگردها در محیط زیست، بیمارستانها، بهداشت حرفه ای، طراحی اتاق تمیز و … کاربرد دارد.

در حال نمایش 7 نتیجه