قیمت نهایی : ریال
قیمت نهایی : ریال

لوکس متر

نورسنج یا لوکس متر میزان شدت روشنایی را اندازه گیری می کند. اجزاء نور سنج شامل فتوسل، پردازشگر و نمایشگر است.

برای نورسنجی باید بدون تغییر در شرایط محیط و ایجاد سایه یا نیم سایه مزاحم، فتوسل دستگاه را روی سطح، در ارتفاع مورد نظر بطور افقی قرار داده و شدت روشنایی قرائت شود، تغییر زاویه قرارگیری سنسور لوکس متر باعث خطا در اندازه گیری می شود.

نمایش 1–12 از 14 نتیجه