قیمت نهایی : ریال
قیمت نهایی : ریال

تستر امواج مادون قرمز، IR متر

تستر امواج مادون قرمز، IR متر جهت اندازه گیری شدت امواج مادون قرمز IR در طول موج مخلتف برحسب نانومتر و شدت امواج متفاوت برحسب وات بر متر مربع کاربرد دارد.

در حال نمایش 2 نتیجه