قیمت نهایی : ریال
قیمت نهایی : ریال

ترموهیدرومتر، رطوبت سنج دیجیتال

رطوبت سنج دارای سنسوری است که در اثر تغییر رطوبت هوا، جریان الکتریکی تولید می کند. میزان جریان الکتریکی متناسب با رطوبت موجود در هوا است، در روش غیر مستقیم مقدار رطوبت نسبی با توجه به دماسنج خشک و دماسنج تر چرخان، روابط جداول، خط کش و نمودار سایکرومتری تعیین می شود.

رطوبت سنج هایی که بر این اساس عمل می کنند به دو صورت کلی : رطوبت سنج چرخان ( whiring hygrometer ) و رطوبت سنج آسمن ( assman higromete ) ساخته و ارائه شده اند.

نمایش 1–12 از 21 نتیجه