قیمت نهایی : ریال
قیمت نهایی : ریال

گوس متر، emfتستر,برای اندازه گیری امواج مغناطیسی ناشی از حرکت بار الکتریکی(جریان) بکار می رود، که شدت آن بر حسب (آمپر بر متر) (A/m) بیان می شود. گاهی آنرا با القای مغناطیسی که واحدش تسلا (T) یا گاوس می باشد مترادف می گیرند. هر 10000 گوس برابر 1 تسلا می باشد.

تشعشع ناشی از میدانهای مغناطیسی فرکانس پایین ELF نام دارد. میدان مغناطیسی در کل، فواصل بین 5 تا 10 متر درمحدوده پست فشار قوی، از 0.02 تا 0.05 میکرو تسلا تجاوز نمی کند. میدان مغناطیسی یک سیم داخل منزل حداکثر 1 میکروتسلا می باشد.

در حال نمایش 8 نتیجه