قیمت نهایی : ریال
قیمت نهایی : ریال

ست آنتروپومتری

ست کامل آنتروپومتری برای مراکز آموزشی و تحقیقاتی درزمینه سلامت کار طراحی و ساخته شده است که می تواند ابعاد بدن را اندازه گیری نماید. شامل صندلی ارگونومی قابل تنظیم ،4 عددصفحات مدرج سنجش استاتیک(شیت) و دو عدد کولیس ابعاد بدن20 و50 سانتی می باشد.

در حال نمایش یک نتیجه