قیمت نهایی : ریال
قیمت نهایی : ریال

پراب اسیلوسکوپ چیست

پراب یا پروب اسیلوسکوپ، وسیله ایست که توسط آن شکل موج را بروی اسیلوسکوپ نشان میدهد. بعبارت دیگر، پروب سیگنال را از مدل به اسکوپ منتقل می کند. سر پروب نوک تیز است یا تبدیلی روی آن قرار می گیرید که با کشیدن آن به سمت پایین چنگک فلزی ظریفی روئت می شود که برای اتصال به بخشی از مدار کاربرد دارد.

در قسمت میانی پروب، یک سیم مشکی رنگ با انتهای سوسماری شکل قرار دارد که به زمین مدار جهت حفاظت متصل می گردد. انواع مختلفی پروب وجود دارد اما معروفترین و پرکاربردترین پروب، نوع Passive یا غیر فعال می باشد. این پروب ها توسط مقاومت بزرگ موازی با یک خازن کوچک تضعیف می شوند تا کمترین تاثیر بروی سیگنال را داشته باشند.

در حال نمایش 5 نتیجه