قیمت نهایی : ریال
قیمت نهایی : ریال

اسیلوسکوپ آنالوگ

نوسان نما آنالوگ سیگنال های ورودی را در مقابل زمان و یا در مقابل سیگنال هایی که وجود دارد نشان می دهد. این دستگاه از لامپ کاتدی، تفنگهای الکترونی، صفحات انحراف دهنده، صفحه های فلوئورسان و مولد مربوط به مبنای زمان ساخته شده است که این موارد ذکر شده مهمترین اجزاء تشکیل دهنده اسکوپ آنالوگ می باشد.

مهمترین ویژگی که دستگاه های اسیلوسکوپ آنالوگ دارند بدون تاخیر نشان دادن سیگنال ها و لایو بودن آنها می باشد، همچنین این دستگاه ها سیگنال های ورودی را می تواند هم در مقابل زمان و هم در مقابل بقیه سیگنال ها به خوبی نشان دهد.

نوسان سنج آنالوگ دارای صفحه نمایش شطرنجی هستند و سرعت بسیار بالایی در نمایش سیگنال ها دارند که مهمترین و اصلی ترین مشخصه های آن می باشد.

در حال نمایش 3 نتیجه