قیمت نهایی : ریال
قیمت نهایی : ریال

توالی سنج، RST سنج فاز

توالی سنج RST سنج فاز برای تعیین جهت فاز مورد استفاده قرار می گیرد. دستگاه فوق سنجش و اعلام فازها با دقت بالا در مدارات سه فاز را انجام می دهد. این دستگاه کاربردهای مختلف در صنایع متفاوت (به عنوان مثال برای تعیین جهت گردش موتور) با راستی آزمایی بالایی دارد.

در حال نمایش یک نتیجه