قیمت نهایی : ریال
قیمت نهایی : ریال

میکرو اهم متر، میلی اهم متر

میکرو اهم متر، نوعی اهم متر است که مقاومت الکتریکی را با دقت در حد میکرو 0.000001 و میلی اهم متر با دقت 0.001 اهم اندازه گیری می کند.

در اكثر صنايعي كه دانستن ميزان هدايت الكتريكي و يا كم بودن مقاومت اتصالها يا مسيرهاي انتقال جريان اهميت دارد، ميكرو اهم متر مورد استفاده قرار می گیرد،مانند صنايع توليد و تعمير ترانسفورماتورها، صنايع سيم و كابل، اندازه گيري شنتها، آزمايشگاهها و…

در حال نمایش 3 نتیجه