قیمت نهایی : ریال
قیمت نهایی : ریال

ارت تستر، تستر زمین

ارت تستر، تستر زمین برای اندازه گیری مقاومت شبکه زمين در میله ارت، چاه ارت یا شبکه های بزرگتر به کار می رود.

تستر زمین به صورت ارت سنج کلمپی و ارت تستر سه سیمه و ارت تستر چهار سیمه موجود می باشد.

در حال نمایش 9 نتیجه