قیمت نهایی : ریال
قیمت نهایی : ریال

کدورت سنج

کدورت شاخص مهمی از میزان رسوبات معلق در آب است که می تواند اثرات منفی زیادی بر زندگی آبزیان داشته باشد. رسوبات معلق که باعث کدورت و کدری آب می شوند می توانند مسیر عبور نور را به گیاهان آبزی مسدود کنند، موجودات آبزی را خفه کند.

آلاینده ها و عوامل بیماری زا مانند سرب، جیوه و باکتری ها را حمل کنند. ذرات معلق شامل خاک رس ، مواد آلی و معدنی ریز، ترکیبات آلی رنگی، جلبک ها و سایر موجودات میکروسکوپی می باشند.

در حال نمایش 4 نتیجه