قیمت نهایی : ریال
قیمت نهایی : ریال

سختی سنج,total dissolved solids,tds meter

TDSمتر، سختی سنج برای سنجش مجموع ذرات محلول در مایعات که نشاندهنده یون‌های نمکی موجود در آب می‌باشد، بکار میرود.

واحدسختی سنج:

(ppm(part per million و(ppt(part per thousand

چون مجموع ذرات محلول با هدایت الکتریکی (EC) رابطه مستقیم دارند، بیشتر دستگاه‌ها این دو را با هم می‌سنجند.

نمایش 1–12 از 16 نتیجه