قیمت نهایی : ریال
قیمت نهایی : ریال

سرو موتور

سروموتور محرک خطی یا محرک چرخشی است که امکان کنترل دقیق موقعیت خطی و زاویه ای سرعت و شتاب را دارد.

موتور سروو، شامل یک موتور متناسب با کار و یک سنسور متصل به آن می باشد.

هیچ محصولی یافت نشد.